ورود اعضاء

پرسش های متداول

ایا میشه به جای ریتاردرازتینراستفاده کرد؟
برای شستن شابلون بله ولی برای ترکیب با رنگ پی وی سی نه چون رنگ را کدرتر وضعیفتر میکند
فرق عکاسی چاپ پارچه با چاپ سیلک چیست؟
خیلی ساده است در عکاسی چاپ پارچه بعداز عکاسی با سخت کننده روی تمام سطوح شابلون با پنبه میمالیم