پرسش های متداول

  • ایا میشه به جای ریتاردرازتینراستفاده کرد؟
  • برای شستن شابلون بله ولی برای ترکیب با رنگ پی وی سی نه چون رنگ را کدرتر وضعیفتر میکند
  • فرق عکاسی چاپ پارچه با چاپ سیلک چیست؟
  • خیلی ساده است در عکاسی چاپ پارچه بعداز عکاسی با سخت کننده روی تمام سطوح شابلون با پنبه میمالیم